Individual category works 2022-23

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 888
2 ANDHRA PRADESH 8,18,633
3 ARUNACHAL PRADESH 23,600
4 ASSAM 15,45,750
5 BIHAR 20,73,277
6 CHHATTISGARH 5,19,403
7 DN HAVELI AND DD 5,344
8 GOA 624
9 GUJARAT 5,16,177
10 HARYANA 36,402
11 HIMACHAL PRADESH 1,74,784
12 JAMMU AND KASHMIR 3,78,258
13 JHARKHAND 21,16,006
14 KARNATAKA 28,01,834
15 KERALA 5,00,174
16 LADAKH 20,532
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 20,80,167
19 MAHARASHTRA 19,09,335
20 MANIPUR 33,695
21 MEGHALAYA 44,527
22 MIZORAM 25,782
23 NAGALAND 10,419
24 ODISHA 9,15,755
25 PUDUCHERRY 15
26 PUNJAB 86,584
27 RAJASTHAN 8,81,224
28 SIKKIM 12,308
29 TAMIL NADU 10,57,751
30 TELANGANA 2,87,272
31 TRIPURA 2,36,507
32 UTTAR PRADESH 21,86,495
33 UTTARAKHAND 98,488
34 WEST BENGAL 20,11,866
Total 2,34,09,929