Individual category works 2021-22

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 913
2 ANDHRA PRADESH 7,58,851
3 ARUNACHAL PRADESH 22,793
4 ASSAM 11,13,118
5 BIHAR 20,81,598
6 CHHATTISGARH 3,99,866
7 DN HAVELI AND DD 5,317
8 GOA 615
9 GUJARAT 4,36,894
10 HARYANA 36,235
11 HIMACHAL PRADESH 1,36,829
12 JAMMU AND KASHMIR 3,58,252
13 JHARKHAND 19,81,512
14 KARNATAKA 25,85,220
15 KERALA 4,55,228
16 LADAKH 20,080
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 20,50,917
19 MAHARASHTRA 17,47,272
20 MANIPUR 32,280
21 MEGHALAYA 43,519
22 MIZORAM 22,393
23 NAGALAND 10,416
24 ODISHA 8,74,273
25 PUDUCHERRY 11
26 PUNJAB 84,800
27 RAJASTHAN 8,31,361
28 SIKKIM 11,637
29 TAMIL NADU 9,69,375
30 TELANGANA 2,63,411
31 TRIPURA 2,22,649
32 UTTAR PRADESH 14,39,885
33 UTTARAKHAND 87,702
34 WEST BENGAL 20,12,157
Total 2,10,97,432