Individual category works 2022-23

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 951
2 ANDHRA PRADESH 5,05,831
3 ARUNACHAL PRADESH 6,164
4 ASSAM 5,26,660
5 BIHAR 19,54,322
6 CHHATTISGARH 2,95,732
7 DAMAN & DIU 0
8 DN HAVELI AND DD 5,313
9 GOA 612
10 GUJARAT 3,90,873
11 HARYANA 33,726
12 HIMACHAL PRADESH 1,20,028
13 JAMMU AND KASHMIR 1,27,905
14 JHARKHAND 18,30,107
15 KARNATAKA 20,19,947
16 KERALA 3,74,037
17 LADAKH 14,843
18 LAKSHADWEEP 53
19 MADHYA PRADESH 17,70,168
20 MAHARASHTRA 14,77,919
21 MANIPUR 23,403
22 MEGHALAYA 38,450
23 MIZORAM 9,016
24 NAGALAND 10,434
25 ODISHA 8,29,608
26 PUDUCHERRY 2
27 PUNJAB 80,996
28 RAJASTHAN 7,69,537
29 SIKKIM 9,763
30 TAMIL NADU 7,87,842
31 TELANGANA 2,36,142
32 TRIPURA 1,68,565
33 UTTAR PRADESH 12,82,716
34 UTTARAKHAND 73,449
35 WEST BENGAL 20,04,902
Total 1,77,80,016