DBT Transactions 2018-19
S.No. State/UT DBT Transactions (Numbers)
1 ANDHRA PRADESH 30,933,582
2 CHHATTISGARH 21,809,513
3 TELANGANA 17,182,450
4 UTTAR PRADESH 9,662,787
5 MADHYA PRADESH 8,878,139
6 WEST BENGAL 7,530,940
7 RAJASTHAN 7,295,352
8 MAHARASHTRA 6,919,793
9 ODISHA 5,997,926
10 BIHAR 4,655,408
11 TAMIL NADU 4,408,447
12 JHARKHAND 3,541,711
13 KERALA 2,605,001
14 GUJARAT 2,542,991
15 JAMMU AND KASHMIR 2,537,980
16 ASSAM 2,174,967
17 KARNATAKA 2,124,237
18 MIZORAM 982,031
19 PUNJAB 841,019
20 HIMACHAL PRADESH 809,492
21 TRIPURA 672,041
22 UTTARAKHAND 637,851
23 MEGHALAYA 366,991
24 HARYANA 238,426
25 MANIPUR 134,404
26 SIKKIM 99,155
27 ARUNACHAL PRADESH 38,131
28 PUDUCHERRY 33,059
29 NAGALAND 0
30 ANDAMAN AND NICOBAR 0
31 DADRA & NAGAR HAVELI 0
32 DAMAN & DIU 0
33 GOA 0
34 LAKSHADWEEP 0